Urząd Gminy - Jednostki Samorządowe

Urząd Gminy Markowa screen

Organy samorządowe - Urząd Gminy Markowa

Urząd Gminy Markowa jest organem reprezentującym samorząd Markowa. Funkcjonowanie urzędu kontroluje wójt Tadeusz...
Urząd Gminy Nowy Duninów screen

Urząd Gminy Nowy Duninów

Urząd Gminy Nowy Duninów jest organem reprezentującym samorząd Nowy Duninów. Funkcjonowanie urzędu nadzoruje wójt...
Urząd Miejski w Myszyńcu screen

Urząd Miejski w Myszyńcu

Urząd Miejski w Myszyńcu jest organem reprezentującym samorząd Myszyniec. Funkcjonowanie urzędu nadzoruje burmistrz...
Urząd Gminy Domaniewice screen

Urząd Gminy Domaniewice

Urząd Gminy Domaniewice jest organem reprezentującym samorząd Domaniewice. Funkcjonowanie urzędu kontroluje wójt...
Urząd Gminy Lelów screen

Urząd Gminy Lelów

Urząd Gminy Lelów jest organem reprezentującym samorząd Lelów. Działalność urzędu kontroluje wójt Krzysztof...
Urząd Miasta i Gminy Kałuszyn screen

Urząd Miasta i Gminy Kałuszyn

Urząd Miasta i Gminy Kałuszyn jest organem reprezentującym samorząd Kałuszyn. Działalność urzędu kontroluje...
Starostwo Powiatowe w Skarżysko – Kamiennej screen

Starostwo Powiatowe w Skarżysko – Kamiennej

Starostwo Powiatowe w Skarżysko – Kamiennej jest organem reprezentującym samorząd Powiat Skarżyski. Działalność...